SÄNGSOR visar både sömnens mängd och kvalitet. Det är lätt att ta reda på hur natten fortskrider, utan att behöva glänta på dörren och störa den som sover.

När viss tillsyn kan skötas digitalt, frigörs tid och resurser som kan användas på ett bättre sätt.

Läs mer om SÄNGSOR i produktbladet!