EMPARK lägger grunden för nya digitala verktyg inom Parkinson

Projektet “Monitorering av Parkinsons sjukdom på distans – stärkande av patienternas delaktighet och förbättrad behandling med IKT-verktyg” även benämnt EMPARK, är finansierat av KK-stiftelsen och ska pågå i tre år. EMPARK är ett samarbete mellan Örebro universitet, Högskolan Dalarna, Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Cenvigo, Sensidose och Nethouse deltar som parter från näringslivet med expertis inom teknik och läkemedel.

Mer information ger bättre kunskap och en mer optimerad behandling

Syftet med EMPARK är att med hjälp möjligheterna hos en smartphone utveckla ett digitalt verktyg som stödjer personer med Parkinsons sjukdom att lättare få kontroll i sin situation. Oavsett plats eller tidpunkt. Framförallt ska utvärderingen undersöka hur en ökad kunskap via verktyget kan möjliggöra en högre nivå av individanpassad behandling.

Resultatet av utvärderingarna kan även användas inom andra närliggande områden, exempelvis inom vård och omsorg för äldre.

Läs mer här.
Se inslaget från Högskolan Dalarna här.