Kanopy

Digital tillsyn och sömnkvalitet för en proaktiv och smart omsorg.

Kanopy är ett enkelt, kostnadseffektivt sätt, för moderna kommunala och privata utförare att använda sensorteknologi för att skapa trygghet för äldre, arbeta mer förebyggande och anpassa omsorgen utifrån det individuella behovet.

Läs mer
Kontakta oss

Kanopy som ett digitalt tillsynsverktyg

Med Kanopy skapas nya möjligheter för att kunna erbjuda en extra trygghet för äldre i det egna hemmet eller på ett särskilt boende.

Genom att använda sängen som plattform, en plats vi alla återvänder till, kan vi fånga upp om något är fel eller om allt står rätt till. En ansvarig kontakt har hela tiden tillgång till kontinuerligt uppdaterad information via vår webbtjänst Cenpad. Om en avvikelse sker, skickar Kanopy genast en notis till mobil och mail.

En avvikelse registreras av Kanopys sensor. Avvikelsen innebär att någon lämnat sin säng och inte kommit tillbaka inom en viss tid, vilket kan tyda på att något gått fel. Kanopys sensor placeras undangömt på sängen och kommunicerar via WiFi eller mobilt nät. Precis på samma sätt, kan en sensor placeras på fåtöljen eller i badrummet.

Avvikelsen skapar en notis som skickas till en definierad mottagare i form av behörig personal eller anhörig. Notisen skickas som ett SMS, ett mail och går även att tillgå via vår webbtjänst Cenpad. Alla notiser lagras, för att effektivt kunna följa upp tidpunkter och antal.

Behörig personal eller anhörig ser till så att allt står rätt till via hembesök eller via trygghetskamera. Kanopy fungerar alltså utmärkt som ett extra skyddsnät och kompletterande funktion till befintliga tillsynsfunktioner inom hemtjänst.

Livet fortsätter som vanligt och Kanopy fortsätter sin vaka under natten. Kanopy registrerar all information kring närvaro i sängen, kommunicerar inte en notis om alla händelser infinner sig utanför de fördefinierade värdena anpassade efter det aktuella behovet.

Kanopy som ett digitalt kvalitetsverktyg

Digital tillsyn med hjälp av Kanopy skapar även möjligheten till att veta mer än endast närvaro. Då Kanopy alltid är igång, dag som natt, finns det tillgång till mycket mer information som kan göra skillnad. Vi fångar upp all rörelse som Kanopy registrerar, analyserar och levererar sedan kontinuerligt uppdaterade rapporter hur situationen ser ut. Helt utan att störa i hemma eller i lägenheten på boendet.

Via vår webbtjänst Cenpad, kan ansvariga medarbetare få ta del av en automatiskt uppdaterad sömnanalys och jämföra ett nuvarande resultat med tidigare rapporter från förra veckan eller månaden. Underlaget medför att förändringar från det normala kan upptäckas i ett tidigt skede, vilket stödjer ett mer förebyggande arbete.

Ökar mängden dagvila? Ökar antalet uppstigningar? Sömnen är central i vårt liv och i vår hälsa, speciellt för äldre personer. Med åtgärder anpassat till individens behov kan vi stärka immunförsvar, reducera fallrisk och minska läkemedelsanvändning. Utveckla kvalitetsarbetet kombinerat med effektiv och modern tillsyn med hjälp av Kanopy: Kunskap.

Anpassa Kanopy utefter behov

Tjänsten Kanopy är tillgänglig i tre olika utföranden, Närvaro, Kunskap och Analys. Den största skillnaden mellan de olika är tillgången till information. Kanopy öppnar nya möjligheter inom vård- och omsorgs genom att kombinera aktiv tillsyn och ett objektivt verktyg för att möjliggöra automatisk kvalitetsuppskattningar. Alla tre utföranden är formade som abonnemang, med ingående support och uppdateringar. Vi har även möjlighet att anpassa tjänsterna efter behov, exempelvis integration till redan befintliga plattformar.

Alla tre utföranden är möjliga att testa i verksamheten under sex månader.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Läs resultatet från ett testprojekt med Kanopy

Ladda ner rapport

Vi jobbar tillsammans med: