MUSYQ – ett Vinnova-finansierat projekt med mål att undersöka digital utvärdering och sensorteknologi som stöd för patient och läkare har nu avslutats med gott resultat.

Under projektet har Cenvigo bistått med Panda, en applikation som Parkinsonpatienten kan använda hemma på sin telefon för att samla in information om sitt tillstånd. Dels genom ett frågeformulär och dels genom ett antal tester som utvärderar den motoriska funktionen. Informationen analyseras och visualiseras via vårt gränssnitt Cenpad samt blir ett underlag för läkaren att vidare kunna fördjupa sin kommunikation med patienten.

Utöver Panda har projektet också innefattat att utvärdera om data från sensorer kan ge ytterligare förståelse om patientens nuvarande situation och hur terapin fortskrider. Sensortekniken kan här fungera som ett komplement till en mobil applikation så som Panda. Det främsta syftet med sensorteknik utvecklat för användning hos patienter med Parkinsons sjukdom, är den objektiva informationen som kan komplettera den subjektiva bedömningen. Det skapar ett effektivt verktyg som både patient och läkare kan använda sig av för att kunna utvärdera insatta åtgärder och få en mer kontinuerlig analys och ny kunskap.

Baserat på de data som samlades in, utvecklades algoritmer som användes som testmetod för att bedöma optimal dosering av läkemedel. Resultatet gav ett bra utslag med ca 70% av fallen som överensstämde med läkarens egen bedömning.

Ta del av mer information nedan:
Mer om projektet
Artikel
Poster

Prenumerera på nyheter från Cenvigo.