Hur sover din gamla mamma?

Hur sover din gamla mamma?

När vi blir äldre är det inte bara vår egen hälsa som är viktig, utan många av oss har också åldrande föräldrar som vi bryr oss om och oroar oss över. Vi på Cenvigo AB tycker att sömnkvalitet alltid bör ingå som en del i bedömningen av äldres hälsotillstånd. Studie...