Är din pappa dement eller bara trött?

Är din pappa dement eller bara trött?

Sviktande närminne, svårighet att fatta beslut, försämrad stresstålighet, depression, svårighet att hantera förändringar … Tecknen på tidig demens är diffusa och uppfattas ofta som harmlösa, men kan vara påfrestande både för den drabbade och för omgivningen. De kan...