Sviktande närminne, svårighet att fatta beslut, försämrad stresstålighet, depression, svårighet att hantera förändringar …

Tecknen på tidig demens är diffusa och uppfattas ofta som harmlösa, men kan vara påfrestande både för den drabbade och för omgivningen. De kan också ha andra mer reversibla eller hanterbara orsaker.

Sömn och minnesinlagring är kopplade till varandra. Om sömnen inte fungerar gör inte heller minnet det. Allt vi upplever under dagen lagras först kortsiktigt (hippocampus) för att sedan flyttas till en ny mer permanent lagringsplats (frontalloben). Processen att flytta och spara minnen sker under djupsömnen. Tyvärr försämras djupsömnen med stigande ålder. Effekten blir att minnen bara lagras kortsiktigt och seda glöms, precis som vid demens.

En av orsakerna till att sömnen hos äldre ofta är av sämre kvalitet är att de mekanismer som reglerar sömn och vakenhet försämras. Under natten bör hormonet galanin hjälpa till med sömnen. När det inte finns blir rofylld sömn istället ytlig och fragmenterad eller rastlös vakenhet. På dagen ska orexin hjälpa till att hålla oss vakna. Om det inte fungerar blir vakenheten istället dagtrötthet och en utmattning som inte botas av mer sömn.

Vi på Cenvigo AB är av uppfattning är att sömnkvalitet alldeles för sällan är en del i bedömningen av äldres allmänna hälsotillstånd, trots att studie efter studie bekräftar vikten av att sova bra, för att må bra.

Vår tjänst ger omsorgsgivaren en bild av personens dygnsrytm, sovvanor och totala vakentid. Den ger möjlighet att faktiskt bekräfta hur individer sover, även för de som inte själva kan berätta. Den ger dessutom möjlighet att mäta resultatet av interventioner vars avseende är att förbättra sömnen.

Hör av dig till oss på kontakt@cenvigo.com så berättar vi mer om vad vi kan göra för din verksamhet.