Är din pappa dement eller bara trött?

Är din pappa dement eller bara trött?

Sviktande närminne, svårighet att fatta beslut, försämrad stresstålighet, depression, svårighet att hantera förändringar … Tecknen på tidig demens är diffusa och uppfattas ofta som harmlösa, men kan vara påfrestande både för den drabbade och för omgivningen. De kan...
Vad händer när kameran inte ser?

Vad händer när kameran inte ser?

Nattlig tillsyn med trygghetskamera blir allt vanligare. Många kommuner upphandlar trygghetskamera som ett sätt att lösa tillsynen nattetid, men kameran visar bara några minuter av natten. I flera kommuner har man lagt ner tid och engagemang i att upphandla...
Sätt ljus på natten!

Sätt ljus på natten!

God morgon! Har du sovit gott? Det är en fråga som inte alltid är så lätt att besvara, men det vill vi på Cenvigo göra något åt. Vår digitala tillsynstjänst ger omsorgsgivaren en bild av personens dygnsrytm, sovvanor och vakentid. Informationen kan sedan användas för...
Får din pappa sova på nätterna?

Får din pappa sova på nätterna?

Tänk dig att du är gammal. Synen är sämre, balansen är inte vad den en gång var. En bra dag kommer du ihåg att ditt hem nu är på ett serviceboende tillsammans med en massa andra åldringar. Oftast tror du att ditt hem fortfarande är det du själv valde, där du bodde med...
Hur sover din gamla mamma?

Hur sover din gamla mamma?

När vi blir äldre är det inte bara vår egen hälsa som är viktig, utan många av oss har också åldrande föräldrar som vi bryr oss om och oroar oss över. Vi på Cenvigo AB tycker att sömnkvalitet alltid bör ingå som en del i bedömningen av äldres hälsotillstånd. Studie...