Ny IoT-plattform öppnar upp för möjlighet och skalbarhet.

Cenvigo ingår som en partner i alliansen kopplat till den nyligen släppta IoT-plattformen Yggio, skapad av Sensative AB. Alla parter i alliansen bidrar med sin nischade kompetens, där Cenvigo är en tjänsteutvecklare inom digital vård och omsorg.

Yggio medför en ny möjlighet för fastighetsägare att integrera olika typer av datakällor till en och samma plattform. Som tjänsteutvecklare är det möjligt att använda öppna data för att skapa nya tjänster, exempelvis inom hälsa, vård och omsorg.

Läs mer här.