Cenvigo deltar i arbetet med att skapa framtidens smarta omsorg tillsammans med Helsingborgs stad.

Under 2016 startade ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att skapa digitala tjänster för det egna hemmet, en del av det smarta boendet. På så sätt öppnas nya möjligheter för att effektivt integrera vård- och omsorgsarbete i den egna bostaden och att kunna anpassa boendet efter den boendes möjligheter och behov. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stads vård- och omsorgsförvaltning och Helsingborgshem.

Cenvigo har nu tagit del av projektet som en tjänsteleverantör till den plattform, skapad av Alleato, som vård- och omsorgsarbetet ska kretsa kring. Tjänsten som integreras för att kunna användas av personalen är Kanopy. Förutom Cenvigo och Alleato, deltar även Sensative med IoT-plattformen Yggio.

Läs mer om projektet här.