Erica Nyman

The augmented reality of healthcare

Augmented Reality (AR) is about integrating digital information with the real world. Rob Walker, writer on the New York Times, explains it as taking the concept Virtual Reality, and turning it inside out: ”Instead of plunging us into a completely digital environment, augmented reality means placing digital things into the regular world. Those things might […]

Augmented Reality i sjukvården

Augmented Reality (AR) kan översättas till ”förstärkt verklighet” och tekniken handlar om att integrera digital information med den verkliga världen. Rob Walker, skribent på New York Times, förklarar det som att man tagit konceptet Virtual Reality (VR) och vänt det ut och in: ”Instead of plunging us into a completely digital environment, augmented reality means […]

Hälsoapp på recept

Antalet hälsoappar uppskattades i våras till 43 000 och siffran är med stor sannolikhet betydligt högre idag. Apples iPhone har hälsoappar i sitt grundutbud (Apple Health) och 2014 blev aktivitetsbandet årets julklapp. Det pågår just nu en hälsotrend och det finns ett stort intresse för att följa upp sin aktivitet och hälsa genom digitala lösningar […]

Virtual reality and healthcare

Virtual Reality (VR) is exactly what it sounds like: a computer simulated world that lets the user experience and interact in another world – another reality. Most people probably associate VR with computer games, but the different areas of potential use are many, especially in the healthcare space. Phobia rehabilitation Phobia, an irrational fear, is […]

Den virtuella verklighetens vård

Virtual Reality (VR), virtuell verklighet på svenska, är exakt vad det låter som: En datorsimulerad värld som låter användaren uppleva och interagera i en annan värld – en annan verklighet. Många associerar antagligen VR främst med datorspel, men användningsområdena är många och bara inom vården finns det flera stora möjligheter för tekniken. Fobiträning Fobi, en […]

De verkliga effekterna av digital hälsa [infographic]

Accenture publicerade nyligen en infographic som sammanfattar deras rapport “Virtual health: The untapped opportunity to get the most out of healthcare”. Rapporten undersöker hur sjukvårdsindustrin och individuella sjukvårdsorganisationer kan minska sina kostnader trots en åldrande befolkning och en ökande andel kroniskt sjuka. Genom att applicera digitala hälsolösningar på vanliga vårdscenarios visar Accenture det ekonomiska värdet […]

The real impact of virtual health [infographic]

Accenture recently published an infographic that summarizes the report “Virtual health: The untapped opportunity to get the most out of healthcare”. The report examines how the healthcare industry and individual healthcare organizations could reduce costs despite an aging population and a growing number of chronically ill. By applying digital health solutions to common care scenarios, […]

Introducing healthcare to the connected society

Collecting large quantities of information is nothing new and something organizations have done for a long time. It is however only in recent years the term big data has emerged and reached the hype of today. The creation of large information streams is closely related to the current digitization of society, where more and more […]

Det uppkopplade samhällets introduktion i vården

Insamling av stora mängder information är inget nytt, utan något som organisationer gjort länge. Det är dock först på senare år som begreppet Big data kommit till, och som idag har blivit ett populärt begrepp. Uppkomsten av stora flöden av information är sammankopplat med digitaliseringen som pågår, där fler och fler enheter blir uppkopplade till […]

Ökande intresse för digital teknik bland äldre

Andelen äldre ökar och allt fler kroniskt sjuka får tillgång till bättre vård samtidigt som antalet vårdplatser på sjukhusen minskar. För att kunna möta framtidens vårdbehov krävs det nya lösningar, och att sjukvården genomgår en förändring. Idag hindras sjukvårdens utveckling av konservatism. I förhållande till den resterande delen av samhället har sektorn hamnat på efterkälken […]