När vi blir äldre är det inte bara vår egen hälsa som är viktig, utan många av oss har också åldrande föräldrar som vi bryr oss om och oroar oss över.

Vi på Cenvigo AB tycker att sömnkvalitet alltid bör ingå som en del i bedömningen av äldres hälsotillstånd. Studie efter studie visar ju på det självklara: vi måste sova bra, för att må bra. Att sova för lite gör det inte bara svårare att lära sig nya saker, hantera stress och fungera i vardagen. Sömnbrist ökar dessutom risken att så småningom insjukna i demens och/eller alzheimer.

För att hjälpa våra anhöriga att sova bättre, har vi skapat kraftfulla verktyg för digital tillsyn. Våra tjänster mäter sömnen, utan att störa den som sover. Det skapas en neutral och rättvisande bild av såväl dygnsrytm som sovvanor. Den ger vårdpersonal i äldreboenden möjlighet att använda sömn som en hälso-parameter, även för de som inte själva kan berätta. Förändringar i sömnmönstret upptäcks snabbt, och resultaten kan enkelt följas upp eller utredas vidare.

Vi är övertygade om att digital tillsyn både ökar individens trygghet, och är ett bra hjälpmedel för personalen i det dagliga arbetet.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er.