Omsorg

Att arbetet är stressigt och ofta utförs under tidspress är något flertalet inom omsorgen känner igen sig i. Digitala tillsynstjänster som SÄNGSOR ger möjlighet att automatisera vissa delar av tillsynen och hjälper till att identifiera insatser som behöver prioriteras.
Sömnen blir en central punkt från vilken det förebyggande arbetet utgår.

Uppgifterna som SÄNGSOR samlar in ger svar på en mängd frågor: 

– Hur sover personen?
– Hur ofta vaknar hen?
– Lämnar hen sängen under natten?
– Hur många timmar per dygn tillbringas i sängen?

Genom att väga samman det SÄNGSOR berättar med det anhöriga och personal iakttar, kan problem identifieras och lösas.
– Den som tillbringar allt mer tid i sängen kanske har en underliggande sjukdom som ännu inte identifierats.
– Långa tider liggandes i sängen kan behöva brytas av aktiviteter eller andra insatser för att förebygga trycksår.
– Den som inte sover på natten kanske behöver aktiveras på dagtid för att bli tillräckligt trött på kvällen. Och lugna nätter med god sömn blir grunden till bra dagar!

SÄNGSOR hjälper till att samordna och förmedla information om tillsynen för enskilda individer.
– Synliggör tidiga förändringar i sov-mönstret.
– Identifierar behov av insatser.
– Ger mätbara svar på effekten av insatser.

Att lugna nätter ger bra dagar är inget nytt.
SÄNGSOR skapar förutsättningarna för att hela dygnet skall bli mer harmoniskt för individen. Informationsförmedlingen mellan olika arbetslag förenklas och resultatet av insatserna dokumenteras och synliggörs. Det leder till en tryggare tillvaro och gör jobbet mer tillfredsställande.

I vår informationsbroschyr kan du läsa mer om SÄNGSOR