God morgon! Har du sovit gott?

Det är en fråga som inte alltid är så lätt att besvara, men det vill vi på Cenvigo göra något åt.

Vår digitala tillsynstjänst ger omsorgsgivaren en bild av personens dygnsrytm, sovvanor och vakentid. Informationen kan sedan användas för att anpassa tillsynen efter de faktiska behoven. En fördel är att personalen på exempelvis ett äldreboende kan se hur någon sover utan att behöva gå in i rummet och potentiellt störa nattsömnen.

De som ansvar för att ta hand om våra äldre är i första hand kommunerna. För att stötta dem i deras arbete med att säkra kvalitén på omsorgen för våra äldre, i synnerhet nattetid har Sveriges Kommuner och Landsting – SKL tagit fram en ny rekommendation som identifierar ett antal viktiga framgångsfaktorer. Faktorer som har direkt påverkan för kvaliteten i särskilda boenden för äldre.

  • Individens fokus
  • Väl utvecklad välfärdsteknik
  • Personalens arbetssätt och tekniker
  • Ledning och styrning

Vi på Cenvigo är av uppfattningen att individen skall ha en framträdande roll i utformningen av sina omsorgsinsatser. Implementering av digitala tekniker som både ökar individens självständighet och underlättar arbetet för personalen är ett måste när befolkningen blir allt äldre. Vi vill vara en del av den utvecklingen.

Hör av dig till oss på kontakt@cenvigo.com så berättar vi mer om vad vi kan göra för din verksamhet.