Nattlig tillsyn med trygghetskamera blir allt vanligare. Många kommuner upphandlar trygghetskamera som ett sätt att lösa tillsynen nattetid, men kameran visar bara några minuter av natten.

I flera kommuner har man lagt ner tid och engagemang i att upphandla kameratillsyn, bara för att upptäcka att motståndet är oväntat stort. Att just de individer som skulle gynnas av den typen av tillsyn också är mest avståndstagande mot blotta tanken på att släppa in en kamera i sitt hem och i sitt sovrum.

Användningen av kamera är dessutom hårt styrd av datainspektionen och tillsynen sker vid givna klockslag och under kort tid. Det innebär att personen fortfarande är utan tillsyn större delen av tiden och att kameran i stort fyller samma funktion som ett hembesök, men personen ifråga ”slipper” besökare. När det gäller nattlig tillsyn nämns just frånvaron av fysiska besök som en fördel för individer som är lättväckta eller som bara tycker att det är obehagligt att någon kommer in i deras hem medan de sover.

Vi på Cenvigo är av uppfattningen att digital tillsyn inte alls behöver handla om en kamera, att det visuella elementet inte alls är nödvändigt, större delen av tiden. Vi utrustar istället sängen med en sensor som registrerar de små rörelser som vi alla skapar när våra hjärtan slår och när vi andas eller bara rör oss. Den informationen använder personalen sedan för att bedöma om personen i sängen sover lugnt, är orolig eller har lämnat sängen. Vår tjänst registrerar dock inte bara data under natten utan hela dygnet. Det innebär att den kan hjälpa till att avgöra om personen sover eller vilar för mycket, för lite eller alldeles tillräckligt, men på udda tider. Dessutom kan informationen visa om sömnen och tiden i säng förändras över tid.

Om det är mitt i natten och en person som borde vara i sin säng inte längre är det, då fyller kameran eller besöket en funktion. När personen inte kan sova, är sjuk eller inte själv kan larma, då behövs tillsynen och assistans. En person som bara sover bör få fortsätta göra det i lugn och ro.

Hör av dig till oss på kontakt@cenvigo.com så berättar vi mer hur vi kan bidra till din verksamhet.