SÄNGSOR

Att sova bra är viktigt för oss alla. 
SÄNGSOR är en digital tillsynstjänst som utan att störa,
känner av både sömnens kvalitet och dess varaktighet.
Förändringar syns direkt och kan åtgärdas snabbt. 
Och lugna nätter med god sömn blir grunden till bra dagar!

 

SÄNGSOR visar både sömnens mängd och kvalitet. Det är lätt att ta reda på hur natten fortskrider, utan att behöva glänta på dörren och störa den som sover.

När viss tillsyn kan skötas digitalt, frigörs tid och resurser som kan användas på ett bättre sätt.

Cenvigo deltar i årets Mötesplats Välfärdsteknik och eHälsa, MVTe. 22-23 januari på Kistamässan Besök oss i vår monter D:14 för att höra oss berätta mer om vår digitala tillsynstjänst SÄNGSOR.